ltalános Szerződési Feltételek

Pecsenka Nóra EV(anyja neve: Greff Ibolya) az Egyazegyben központ üzemeltetője (a továbbiakban: „Szolgáltató”) Általános Szolgáltatási Feltételei és Adatkezelési Tájékoztatója (a továbbiakban: „ÁSZF”)

1. A jelen ÁSZF szabályozza a Szolgáltató által ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások főbb kereteit, amely szolgáltatások igénybevételével az ügyféljelen ÁSZF rendelkezéseit tudomásul veszi és elfogadja.

2. A Szolgáltató nem orvos és nem pszichoterapeuta, az általa nyújtott szolgáltatások pedig különösen nem minősülnek

a) az orvosi gyakorlat,
b) az egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlat vagy
c) a nem-konvencionális gyógyító és természetgyógyászati eljárások körébe tartozó tevékenységnek, a Szolgáltató nem gyógyít és nem diagnosztizál.

3. Az ügyfél Szolgáltatóval való együttműködése egy partneri folyamat amelynek célja, hogy az ügyfelet az általa egyoldalúan – illetve a Szolgáltatóval valóegyeztetés során a Szolgáltatóval közösen – meghatározott célok elérésében támogassa többekközött azáltal, hogy az ügyfél a lehető legtöbbet hozza ki önmagából, így életét egyre hitelesebben,
önazonosabban alakíthassa, és egyre inkább saját értékrendjével és világképével azonos életet és környezetet alakíthasson ki.

4. A Magyarországon hatályos vonatkozó jogszabályok értelmében a Szolgáltató pszichés zavart vagy bármely egyéb betegséget nem kezelhet. Az ügyfél a Szolgáltatót pszichés zavar vagy bármely egyéb betegség kezelése céljából nem keresheti meg.

5. A Szolgáltatónak nem feladata vizsgálni vagy megítélni az ügyfél pszichés illetve egészségi állapotát, és az ügyfél ilyen állapotának szakember általi kezeléséért illetve annak elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.

6. A Szolgáltató az ügyfél nevét és az ügyfél által a Szolgáltatónak átadott elérhetőségét az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, és azt követőentovábbi 5 évig kezeli és megőrzi az ügyféllel létrejött szerződésének teljesítése és a Szolgáltató azon jogos
érdekének érvényesítése céljából, hogy bármely esetleges hatósági eljárás esetén a Szolgáltató az ügyfélkapcsolat fennálltát és kereteit bizonyítani tudja.

Jelen ÁSZF 2020. január 1-én lép hatályba, és azt a Szolgáltató bármikor jogosult egyoldalúan módosítani és a módosítást az érintettekel akár jelen honlapon történő közzététel útján, akár más megfelelő módon közölni.